Tại thời điểm này, các Từ điển Trung Quốc - Anh có một số 2,003 từ trong trung quốc cũng như 194,026 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 1,833,356 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 9,717 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Trung Quốc - Anh, Trung Quốc, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Trung Quốc, dịch vụ Trung Quốc-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi hanzichinese.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0195 / 0.0117 (21)
Quay lại đầu trang