2,003 բառեր. 194,026 Թարգմանություններ է.
1,833,356 բառերը / արտահայտությունները, 9,717 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան չինարեն, չինարեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է hanzichinese.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0168 / 0.0101 (21)
Վերադառնալ սկիզբ